ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ

Να δημιουργήσουμε μια εμβληματική, αναγνωρίσιμη ανά την υφήλιο ΜΚΟ που θα ενεργοποιήσει και θα αγκαλιάσει όλα τα μέλη του Ελληνικού έθνους και θα δρα σύμφωνα με τις ανθρωποκεντρικές αξίες του ελληνικού πνεύματος.

ΝΑ ΕΝΩΣΟΥΜΕ

Να ενώσουμε τις δυνάμεις όσων βοηθούν ώστε να μάθουν τα παιδιά τα δομικά στοιχεία ενός υγιεινού τρόπου ζωής διδάσκοντάς τους τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της καθημερινής άσκησης, με απώτερο στόχο να μειωθεί η παιδική παχυσαρκία.

ΝΑ ΔΡΑΣΟΥΜΕ

Να αναλάβουμε δράση ώστε να μειώσουμε τον βαθμό που επηρεάζονται οι μαθητές από την οικονομική κρίση ή την ανεργία των γονέων.