ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Το Ίδρυμα Hellenic Values εμπνέεται από τις ανθρωποκεντρικές αξίες που διέπουν το ελληνικό πνεύμα: την αρετή, την αριστεία, τη συνεχή βελτίωση και την πρόοδο. Από αυτές τις βασικές αξίες απορρέουν οι κατευθυντήριες αρχές μας, σημείο αναφοράς και έμπνευσης όλων των συνεργατών μας, τις οποίες και προσπαθούμε καθημερινά να κάνουμε πράξη, στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Το έργο μας και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη. Εμείς συνεργαζόμαστε πέρα από όρια, κλάδους και ειδικότητες. Ομαδικότητα και εμπιστοσύνη και είναι οι λέξεις-κλειδιά για εμάς.