Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ

Σκοπός του Ιδρύματος Hellenic Values είναι να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων που στηρίζουν και εκπαιδεύουν παιδιά και τις οικογένειες τους στην Ελλάδα, βοηθώντας τους να διαμορφώσουν έναν ποιοτικότερο τρόπο ζωής.

Επιπλέον, προωθεί τη σύσφιξη σχέσεων τις ελληνικής διασποράς με όσους στηρίζουν την Ελλάδα και συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων που προέκυψαν από την οικονομική κρίση.