ΕΛΛΑΔΑ ΓΥΜΝΑΣΟΥ

Η σωματική αδράνεια που παρατηρείται στις ανεπτυγμένες χώρες θεωρείται σημαντικότατος παράγων κινδύνου θνησιμότητας και η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά αδράνειας στον πληθυσμό της, μικρούς και μεγάλους.

Με την πρωτοβουλία «Ελλάδα Γυμνάσου» στοχεύουμε να καθιερώσουμε μία Κυριακή τον χρόνο όπου όλοι οι Έλληνες θα ασχοληθούν με όποια μορφή αθλητικής δραστηριότητας επιλέξουν. Οι δραστηριότητες θα είναι μη ανταγωνιστικές, όπως αγώνες δρόμου, ποδηλασία, περπάτημα, ασκήσεις χαμηλής έντασης, ταυτοχρόνως με ομιλίες, προβολές και πληροφορίες για τα οφέλη της άσκησης και άλλων παραγόντων για την υγεία, και θα διοργανώνονται για όλη την οικογένεια ανά την Ελλάδα.